Filaks d.o.o. za poslovne usluge
Ured: Međimurska 21, 5.kat, Zagreb
Sjedište: Filipovićeva 4, Zagreb
Kontakt telefon: 091 502 0231
Kontakt e-mail adresa: elvira@filaks.hr
Kontakt osoba: dr. sc. Elvira Mlivić Budeš, savjetnica za razvoj i direktorica

Facebook stranica

Liderice.eu

Informacije o poduzeću:

Filaks d.o.o. za poslovne usluge
Zagreb, Filipovićeva 4
Društvo je upisano u registar trgovačkog suda u Zagrebu pod br.080605164
OIB 53087534556
Poslovna Banka: Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka
Žiro račun: 2402006-1100493934, IBAN: HR9724020061100493934

Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna i uplaćen je u cijelosti
Direktor i član uprave je dr.sc. Elvira Mlivić Budeš, zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Kontakt: elvira@filaks.hr