Filaks d.o.o. za poslovne usluge

Učionice: Gjure Szaba 4, Zagreb
Sjedište: Filipovićeva 4, Zagreb

Kontakt telefon: 091 502 0231
Kontakt osoba: dr. sc. Elvira Mlivić Budeš

elvira@filaks.hr

Facebook stranica