Menadžment

U devedesetim godinama prošlog stoljeća, na tržištu koje se tek razvijalo, bilo je lakše ostvariti uspjeh jer je postojala rastuća potražnja za različitim kategorijama proizvoda i usluga što je menadžmentu poduzeća olakšavalo posao. Danas, na zasićenom tržištu, gdje je sve već poznato i prisutno i kada konkurencija ne miruje, uspjeh ostvaruju menadžeri koji promišljaju o poslovnim aktivnostima, istražuju tržište, kreiraju strategiju, kvalitetno provode planirane aktivnosti te se prilagođavaju kontinuiranim promjenama ponašanja potrošača. Danas uspješni menadžeri moraju biti umjetnici i znalci, kreatori i motivatori.

Odgovornost menadžera je poduzimanje akcija koje će omogućiti da pojedinci pridonesu najviše što mogu zadaćama cijele skupine. Menadžment se stoga odnosi na male i velike organizacije, profitna i neprofitna poduzeća, proizvodnju i pružanje usluga. Izraz “Poduzeće” odnosi se na poslovna poduzeća, državne agencije, bolnice, sveučilišta i druge organizacije. Učinkovito upravljanje je briga predsjednika korporacije, ravnatelja ili administratora bolnice, vođe izviđača, biskupa u crkvi, menadžera nogometnog kluba, rektora sveučilišta, voditelja katedre…

Suvremeno okruženje karakterizira proces globalizacije, veliki broj brzih i snažnih promjena (turbulentno tržište), visoka konkurentnost poduzeća koji sudjeluju u tržišnoj utakmici, informatizacija koja omogućava bržu komunikaciju, ali i brži pristup informacijama. Uspješan menadžer mora poznavati trendove i biti vješt u upravljanju promjenama.